การเขวออกจากทางที่ถูกต้อง ทีละเล็ก ทีละน้อย โดยเราไม่รู้สึกว่าหลง เพราะไม่มีเครื่องวัดที่ละเอียดพอ ผิดไปวันละ ๑ องศา หกเดือนเป็น ๑๘๐ องศา ทิศเหนือกลายเป็นทิศใต้เรียบร้อยแล้ว
การหลงทางในชีวิตนั้น ไม่ใช่เหมือนกับว่า
ควรเลี้ยวซ้ายกับเลี้ยวขวา มันไม่ชัดเจนอย่างนั้น
แต่มันเป็นการเขวออกจากทางที่ถูกต้อง ทีละเล็ก ทีละน้อย
โดยเราไม่รู้สึกว่าหลง เพราะไม่มีเครื่องวัดที่ละเอียดพอ

ผิดไปวันละ ๑ องศา หกเดือนเป็น ๑๘๐ องศา
ทิศเหนือกลายเป็นทิศใต้เรียบร้อยแล้ว

ที่มันค่อยเป็นค่อยไป นี่แหละอันตราย
ปล่อยทีละเล็กทีละน้อย เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่
เรื่องที่แก้ไขง่าย กลายเป็นเรื่องที่แก้ไขยาก

ฉะนั้นพระพุทธองค์จึงสรรเสริญ การตั้งอยู่ในความไม่ประมาท
ระลึกอยู่ในความหมายและจุดมุ่งหมายของการกระทำอยู่บ่อยๆ
นี่คือการปฏิบัติต่อเวลาที่ถูกต้อง ปราศจากโทษ

พระอาจารย์ชยสาโร
 2,734 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย