ครูบาอาจารย์เป็นผู้นำทาง แต่ทุกคนต้องเดินเอง ด้วยความอดทน และความเชื่อมั่นในศักยภาพของตน เดินไม่ได้ ก็คลานเอา
ครูบาอาจารย์เป็นผู้นำทาง
แต่ทุกคนต้องเดินเอง
ด้วยความอดทน
และความเชื่อมั่นในศักยภาพของตน
เดินไม่ได้ ก็คลานเอา

พระอาจารย์ชยสาโร   
 2,727 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย