วาระสุดท้ายของชีวิต คนจำนวนไม่น้อยที่รู้ตัวว่านับวันหรือนับชั่วโมงที่ยังเหลืออยู่ได้แล้ว จึงจะรู้สึกว่าชีวิตอันสั้นเหลือเกินนี้ เราได้ปล่อยให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์เยอะจริงๆ ยุ่งอยู่กับสิ่งที่นึกว่าสำคัญแต่ที่จริงมองย้อนหลังไป ดูเหมือนความฝัน
คำว่า สำคัญมั่นหมาย ลึกซึ้งมาก หลายสิ่งหลายอย่างที่เรานึกว่าสำคัญ ที่จริงไม่มีความสำคัญอะไรอยู่ในตัวของมันเอง มันดูว่าสำคัญเพราะเราเชื่อหรือตกลงกันว่าสำคัญเท่านั้น คือเราสำคัญมั่นหมายมัน

วาระสุดท้ายของชีวิต คนจำนวนไม่น้อยที่รู้ตัวว่านับวันหรือนับชั่วโมงที่ยังเหลืออยู่ได้แล้ว จึงจะรู้สึกว่าชีวิตอันสั้นเหลือเกินนี้ เราได้ปล่อยให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์เยอะจริงๆ ยุ่งอยู่กับสิ่งที่นึกว่าสำคัญแต่ที่จริงมองย้อนหลังไป ดูเหมือนความฝัน

แล้วถ้าอย่างนั้น สิ่งที่สำคัญแท้คืออะไรแน่ ปัญหานี้ไม่ต้องถามใครที่ไหน จงถามตัวเองทุกวัน

พระอาจารย์ชยสาโร   
 205 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย