วิธีสอนของหลวงพ่อชาทำให้ทุกคนเกิดกำลังใจว่าธรรมะเป็นสิ่งที่ไม่เหลือวิสัยของเรา
คุณลักษณะประการหนึ่งของครูบาอาจารย์ผู้ประเสริฐคือ สามารถอธิบายเรื่องที่ลึกซึ้งที่สุดได้ด้วยภาษาง่ายๆ แต่ความหมายไม่แปรเปลี่ยน หลวงพ่อชามักจะใช้สิ่งธรรมดาๆ รอบตัวในการสอน ท่านทำให้ธรรมะเป็นสิ่งที่ทุกคนเข้าใจได้ ไม่เหลือวิสัยของเรา และแสดงให้เห็นว่าข้อคิดที่เปลี่ยนชีวิตเราได้มากที่สุดนั้นไม่จำเป็นต้องซับซ้อน หากจะดูยากก็เป็นเพราะว่าขัดต่ออุปนิสัยและความยึดมั่นถือมั่นของเรามากกว่า

เวลาอธิบายว่าตัณหาบิดเบือนการรับรู้ของเราอย่างไร หลวงพ่อก็จะหยิบไม้ที่วางอยู่ใกล้ๆ ขึ้นมาแล้วสอนว่า “ถ้าอยากได้ไม้ยาว ไม้ท่อนนี้ก็สั้นไป ถ้าอยากได้ไม้สั้น มันก็ยาวไป”

เมื่ออธิบายถึงท่าทีต่อสิ่งที่เรารักผูกพันทั้งหลายซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยเป็นธรรมดา หลวงพ่อก็จะชี้ไปยังแก้วน้ำข้างตัวท่าน แล้วถามว่า “เห็นมั้ยว่าแก้วใบนี้มันแตกแล้ว”

เวลาพูดขันๆ ถึงคนที่ชอบโทษคนอื่นสิ่งอื่นว่าทำให้ตัวเองทุกข์ หลวงพ่อก็จะชี้ไปที่ย่ามของลูกศิษย์แล้วสอนว่า เหมือนเอาขี้พกใส่ย่าม สะพายติดตัว แล้วก็บ่นว่าที่นั่นก็เหม็น ที่นี่ก็เหม็น ที่ไหนๆ ก็เหม็นไปหมด

ธรรมะคำสอน โดย พระอาจารย์ชยสาโร
แปลถอดความ โดย ศิษย์ทีมสื่อดิจิทัลฯ   
 2,814 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย