ผู้ที่ยอมรับในความเป็นธรรมดาของความพลัดพรากคงไม่ต้องเศร้าโศกนาน ความรู้สึกซาบซึ้งในคุณงามความดีและบุญคุณของท่านผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ย่อมเกิดขึ้นทดแทนความเศร้าโศก และความคิดถึงกลายเป็นระลึกถึงด้วยจิตที่ไม่เศร้าหมอง
บางสิ่งบางอย่างซื้อแล้วแพงมากเพราะภาษีสูง แต่ถ้าเราเห็นประโยชน์ของสิ่งนั้นและมีกำลังซื้อ เราก็ยอม

ความรักเป็นของแพงที่มีภาษีเหมือนกัน ภาษีนั้นคือความเศร้า แต่ความพิเศษของภาษีนี้คือเราต้องจ่ายต่อเมื่อมีการพลัดพรากจากผู้ที่เรารัก

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ยอมรับในความเป็นธรรมดาของความพลัดพรากคงไม่ต้องเศร้าโศกนาน ความรู้สึกซาบซึ้งในคุณงามความดีและบุญคุณของท่านผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ย่อมเกิดขึ้นทดแทนความเศร้าโศก และความคิดถึงกลายเป็นระลึกถึงด้วยจิตที่ไม่เศร้าหมอง

พระอาจารย์ชยสาโร   
 2,933 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย