ไม่ต้องแสวงหาความสงบ แค่ปล่อยวางความยินดีในความไม่สงบก็พอ


ไม่ต้องแสวงหาความสงบ
แค่ปล่อยวางความยินดีในความไม่สงบก็พอ

พระอาจารย์ชยสาโร   

2,898


Ralated Story

จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย