โลกจะลุกเป็นไฟ ถ้าใจขาดธรรมะ
โลกจะลุกเป็นไฟ

ถ้าใจขาดธรรมะ   
 2,752 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย