ความเคยชินในทางที่ไม่ดี แก้ไขได้ด้วยการค่อยๆ สร้างความเคยชินในทางที่ดีทดแทน"การเจอเหตุการณ์โดยฉับพลันหรือเหตุการณ์ที่เราคาดไม่ถึงเป็นโอกาสที่ดีที่จะรู้จักตัวเอง เพราะในกรณีเช่นนี้ พฤติกรรมอัตโนมัติที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นคุณภาพจิตใจโดยปราศจากเครื่องปิดบัง อย่างเช่น ความโมโหที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่สัญชาตญาณ มันเป็นผลของการปล่อยให้จิตเพลินอยู่กับความโมโหมากเสียจนเคยชิน กลายเป็นเรื่องอัตโนมัติไป เราจะแก้ตัวว่าไม่ได้ตั้งใจ หรือลืมชั่วคราวก็ไม่ถูก เพราะเราเคยสะสมเจตนาไม่ดีไว้ในอดีตบ่อยครั้ง ปัจจุบันจึงเป็นอย่างนี้

ข่าวดีก็คือความเคยชินในทางที่ไม่ดี แก้ไขได้ด้วยการค่อยๆ สร้างความเคยชินในทางที่ดีทดแทน"

พระอาจารย์ชยสาโร   

2,837


Ralated Story

จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย