อยู่ที่ไหน อยู่กับใคร ทำอะไรอยู่ อย่าทิ้งตัวรู้
อยู่ที่ไหน
อยู่กับใคร
ทำอะไรอยู่
อย่าทิ้งตัวรู้

พระอาจารย์ชยสาโร
 2,622 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย