ขอให้สติ ความอดทน ความเมตตา และปัญญาคุ้มครองรักษาญาติโยมทุกๆ คนตลอดปี ๒๕๖๖

"ขอให้สติ ความอดทน ความเมตตา และปัญญาคุ้มครองรักษาญาติโยมทุกๆ คนตลอดปี ๒๕๖๖"

พระอาจารย์ชยสาโร
ธรรมะ โดย พระอาจารย์ชยสาโร/ Dhamma by Ajahn Jayasaro
 2,674 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย