รักความดีในตัวเอง เคารพความดีในตัวเอง เพิ่มพูนความดีในตัวเอง แล้วความรักใครสักคนมาหรือไม่มาก็มีความสุขที่ไว้ใจได้

 Webmaster  

ความรักนำทั้งสุขทั้งทุกข์มาสู่จิตใจของมนุษย์ ผู้มีปัญญาจึงควรจัดการกับสิ่งที่ทำให้ความรักเศร้าหมอง เพื่อจะได้สุขมากกว่าทุกข์ ความอยากได้ ความอยากให้มี ความอยากไม่ให้มี ทำให้ความรักเป็นทุกข์ได้ง่าย ระวังให้ดี ไม่รู้จักปล่อยวางอารมณ์ที่เป็นพิษในใจ อาจจะตกหลุมความรักได้เหมือนกัน แต่ที่แน่กว่าคือจะตกเหวความทุกข์ไปด้วย ไม่เร็วก็ช้า

ก่อนอื่นให้รักความดีในตัวเอง เคารพความดีในตัวเอง เพิ่มพูนความดีในตัวเอง แล้วความรักใครสักคนมาหรือไม่มาก็มีความสุขที่ไว้ใจได้

พระอาจารย์ชยสาโร   

ที่มา : https://www.facebook.com/photo/?fbid=4667353473373302&set=pb.100064337808864.-2207520000.

3,190Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย