การปฏิบัติธรรมเหมือนการสร้างเรือ สร้างเรือแล้วจะกลัวคลื่นทำไม ฝึกจิตดีแล้ว จะกลัวปัญหาทำไม


ต้องการให้โลกไม่มีปัญหา เหมือนกับต้องการให้มหาสมุทรไม่มีคลื่น ธรรมชาติของมัน มันไม่ให้หรอก ทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมัน จะชอบหรือไม่ชอบ อะไรๆ ก็ถูกต้องตามเรื่องของมัน สิ่งที่ไม่ถูกต้องก็คือความคิดของเรา ที่อยากให้มันเป็นอย่างอื่น...

การปฏิบัติธรรมเหมือนการสร้างเรือ สร้างเรือแล้วจะกลัวคลื่นทำไม ฝึกจิตดีแล้ว จะกลัวปัญหาทำไม

พระอาจารย์ชยสาโร

155


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย