ทำไปเรื่อยๆ ด้วยศรัทธา ความอดทน

"ขอให้ตั้งอกตั้งใจภาวนา ฟุ้งซ่านบ้าง ง่วงบ้าง ไม่เป็นไร มันเป็นเรื่องธรรมดา ทำไปเรื่อยๆ ด้วยศรัทธา ความอดทน และปัญญา สุดท้าย เราไม่ยอมกิเลส กิเลสจะยอมเรา"

พระอาจารย์ชยสาโร
 2,620 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย