จะร่ำรวยด้วยทรัพย์สมบัติหรือไม่นั้นไม่สำคัญ ถ้าทำได้ก็ทำไป แต่ควรจะร่ำรวยด้วยบุญหรือร่ำรวยด้วยความดีเสียก่อน


ถ้าเป็นพ่อบ้านแม่เรือนที่ดี สร้างประเทศชาติที่ดี สร้างลูกหลานที่ดี มีสติปัญญา สั่งสอนอบรมลูกหลานดีมันก็ได้บุญอีก มันร่ำรวยด้วยบุญ นี่เป็นที่แน่นอน จะร่ำรวยด้วยทรัพย์สมบัติหรือไม่นั้นมันไม่สำคัญนัก ถ้าทำได้ก็ทำไป แต่ควรจะร่ำรวยด้วยบุญหรือร่ำรวยด้วยความดีด้วยกันเสียก่อน คนรวยก็ทำได้คนไม่รวยก็ทำได้ทำดี

อย่าไปถือเหมือนกับคนบางคนเขาถือว่าถ้าไม่รวยแล้วยังไม่ทำบุญ หรือถ้ายังไม่รวยแล้วทำบุญไม่ได้ ถ้ายังไม่รวยแล้วเข้าวัดไม่ได้บางคนพูดซะอย่างนี้ อย่าถืออย่างนั้น เพราะว่าไอ้ทำบุญหรือทำดีต้องทำไปพลางหรือทำไปก่อน แล้วก็ประกอบอาชีพหาให้ หาเงินหาอะไรก็หาไป อย่างนี้จะดีกว่าแน่นอนกว่า แล้วยังจะรวยได้ด้วยเพราะว่าเป็นคนดีไม่ทำอะไรเสียหาย ก็เลยเป็นพ่อแม่ที่ดี ลูกก็ได้บุญพ่อแม่ก็ได้บุญ ลูกดีลูกก็ได้บุญพ่อแม่ดีพ่อแม่ก็ได้บุญ ได้บุญกว้างไปจนถึงกับว่าเป็นพลเมืองที่ดี ก็เป็นพุทธบริษัทที่ดี สืบอายุพระศาสนาของพระพุทธเจ้าไว้ให้คนรุ่นหลังอีก

พุทธทาสภิกขุ   

2,845


Ralated Story

จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย