ทองคำปลอม ... ที่หุ้มดิน

 dhammanews   31 ส.ค. 2555

ทองคำปลอม ... ที่หุ้มดิน

๐ กริยาวาจาใช่ .......... วัดคน
ภายนอกหลอกสับสน .. จิตได้
คำพูดปรับวกวน ......... ด้วยเล่ห์ มายา
ภายในจักเห็นไซร้ ...... เพ่งด้วยปัญญาฯ

*******************************
๐ ทองคำปลอม หุ้มดินไว้ อยู่ภายนอก
ประดุจหลอก ผู้คน ชนทั้งหลาย
กุณฑลดิน มาสกโลหะ ก็กลับกลาย
งามละม้าย ทองทั้งคู่ ดูวับวาว

๐ ดั่งคนพาล ในร่าง ทรงสีลา
ภาพลวงตา เป็นมายา ดุจสีขาว
ใช้บริขาร ผู้ทรงศีล ดูพร่างพราว
ส่องสกาว วาววับ จับจิตใจ

๐ ธ ตรัสไว้ คนทั้งหลาย ไม่บริสุทธิ์
ภายในทรุด ใช่ผ่องผุด สุทธิใส
งามภายนอก พาหลอกตา ว่างามใน
ท่องเที่ยวไป ในโลกกว้าง กระจ่างพาล

๐ เห็นชั่วครู่ ใช่รู้ ดีหรือไม่
ต้องน้อมใจ พินิจ พิศผสาน
ใช้เวลา โยนิโส มนสิการ
ไร้ปัญญ์ญาณ มิอาจรู้ ดูจิตคน

๐ เห็นเพียงหน้า ใช่รู้ ในใจเจ้า
เห็นรูปเงา เคล้าวาจา พาสับสน
ใช้รูปลักษณ์ ภายนอก มาหลอกชน
ว่าเป็นคน เช่นผู้ดี มีราคา

****************
เจริญในธรรมเจ้าค่ะ
hinghoi noi

****************
 เปิดอ่านหน้านี้  5844 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย