-:- ทำทานกับเนื้อนาบุญอย่างไร .. จึงมีผลมาก -:-

 หิ่งห้อยน้อย   27 ต.ค. 2555

 
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
                     ผู้ซึ่งไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง

-:- ทำทานกับเนื้อนาบุญอย่างไร .. จึงมีผลมาก -:-

๏ ในท้องนา ชาวนา หวังผลผลิต
แม้นตั้งจิต ดูแลนา พาสมหวัง
นาดินดี ที่มีปุ๋ย ช่วยเสริมพลัง
ผลผลิต บานสะพรั่ง ดั่งจินตนา

๏ นาผืนใด ดินไม่ดี ไม่มีปุ๋ย
ดินร่วนซุย ไม่อุ้มน้ำ ย้ำปัญหา
แม้นเมล็ดพันธุ์ ชั้นดี มีราคา
เจอต้นหญ้า เต็มผืนนา หมดทางงาม ๚


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=402758523130215&set=a.107364836002920.12266.100001882116732&type=1&theater


เจริญในธรรม เจ้าค่ะ    


-:- ทำทานกับเนื้อนาบุญอย่างไร .. จึงมีผลมาก -:-

๏ นรชน คนดี มีกุศล
หวังบุญดล สร้างกุศล บนทางสาม
ทั้งทาน ศีล ภาวนา พาจิตงาม
หวังพ้นกาม กระทำเหตุ สมเจตนา

๏ ต้องเลือกเนื้อ นาบุญ ปุญญเขต
จึงสมเหตุ ทำไว้ ในปริศนา
ทานต้องเลือก ให้แก่ชน พ้นกามา
ทั้งราคะ โทสา มหาทาน

๏ อีกผู้สิ้น โมหะ ละความอยาก
บ่อตัณหา แห้งผาก ผลผสาน
เนื้อนาบุญ เกื้อหนุน สุนทรทาน
ผลจึงมาก ตามต้องการ เจือจานบุญ

๏ ปฏิคาหก ผู้รับทาน จึงสำคัญ
ใช่แบ่งชั้น กระทำกัน เพื่อการหนุน
ดุจทำนา นาต้องดี นี้คือทุน
สั่งสมบุญ ต้องเลือกไว้ ให้ถูกทาง ๚

********************************
ปุญญเขต = บุญเขต = เนื้อนาบุญ
ปฏิคาหก = ผู้รับ
ทายก = ผู้ให้

เจริญในธรรม เจ้าค่ะ


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย