ความรัก ความผูกพัน ความสามัคคี

 chai-aroon   25 มี.ค. 2560

@ อันความรัก ไม่มีแบ่ง ในชนชั้น
ความผูกพัน ข้ามสายพันธ์ุ มัดแน่นเหนียว
เช่นสุนัข กับแมว กอดกลมเกลียว
ไม่โดดเดี่ยว มีสุข อยู่ร่วมกัน
@ มนุษย์เรา ใช่สัตว์ เดรัจฉาน
ต้องประหาร ฆ่ากัน ทำไมหนอ
สามัคคี ไม่ทะเลาะ ก็เพียงพอ
ร่วมกันก่อ ความสุขกัน ในสังคม.
ต.เตชปญฺโญ


ที่มา : https://web.facebook.com/Rjantoor


 เปิดอ่านหน้านี้  5892 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย