สั่งสมุทร

 ต้นน้ำ   8 ก.ย. 2553

สั่งสมุทรให้หยุดโล้คลื่น
สุดฝืนสั่งได้ฤาไฉน
สั่งอารมณ์ให้หยุดแกว่งไกว
หยุดใคร่หยุดอยากยากเย็น

หากลมฝนยังโหมกรรโชก
พายุโบกโถมพัดซัดกระเซ็น
หวั่นไหวในกลิ่น-รส-ฟัง-เห็น
ปั้นแต่งเป็นอารมณ์ร่ำไป

ดั่งคลื่นคล้อยลอยล่องท่องสมุทร
เกิดผุดแตกดับวับไหว
เผลอไผลไม่เท่าทันกายใจ
พรูพัดกวัดไกวใจขึ้นลง

สงบนิ่งดิ่งลึกระลึกรู้
หลบอยู่อ่าวในเลิกใหลหลง
เกาะสติปราการด่านมั่นคง
คลื่นอารมณ์พัดผิวแค่ริ้วลม   

เกลียวคลื่น โลมไล้ ทะยอยซัด
ดั่งหัตถ มารมา ให้เห็น
คลื่นทะยอย ซัดฝั่ง เพราะจำเป็น
คลื่นกระเซ็น กระทบฝั่ง เพราะพลั้งไป

ดุจจิต ของตน หม่นหมอง
ครวญคร่ำำ ร่ำร้อง ฝืนได้ไฉน
พลัดพราก จากสิ่งรัก ยากตัดใจ
คลื่นน้ำตา หลั่งไหล เนืองนอง

ยากจะสั่ง ให้คลื่น หยุดกระหน่ำ
หยุดร้องร่ำ หยุดวิโยค หยุดหม่นหมอง
หยุดครวญใคร่ หยุดครวญคร่ำ น้ำตานอง
หยุดร่ำร้อง หยุดหวลหา หยุดอาลัย

มีทางหนึ่ง เป็นทางเดียว เป็นทางเอก
เป็นทางเสก ให้พ้นทุกข์ อันยิ่งใหญ่
เป็นทางเดิน ด้วยจิตมั่น บั่นอาลัย
คือ อริยมรรค ทางสายใหญ่ ทางหนึ่งเดียว


เจริญในธรรมค่ะ

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย