@ เพียงคุณกล้า..! พรรษานี้ (ชีวิตเปลี่ยน)

 นิวพุดเดิล   20 ก.ค. 2553

เพียงคุณกล้า...! พรรษานี้.. (ชีวิตเปลี่ยน)

@ หากคุณยัง ไม่กล้า พรรษานี้
อีกกี่ปี กี่วัน กี่พรรษา
ความคิดที่ ดีดี จะมีมา
ให้คุณกล้า ชี้ชัด ตัดสินใจ

ณ วันนี้ ใกล้ถึงวัน เข้าพรรษา
มาเถิดมา ร่วมคิด ร่วมชิดใกล้
เข้าพรรษา หน้าฝน เราคนไทย
ล้วนซึ้งใน พุทธศาสนา มาช้านาน

มาลด,ละ,เข้าวัด ตัดกิเลส
ประกาศเขต ปลอดชั่ว ทั่วถิ่นฐาน
ทั้งกาย,ใจ,วาจา อย่าแผ้วพาน
ร่วมประหาณ กิเลส เหตุราคิน

เคยติดเหล้า ติดยา กีฬาบัตร... (การพนัน ม้า,มวยฯ)
ที่สลัดอย่างไร ไม่หลุดสิ้น
เหมือนตัวปลิง ตัวทาก ปากดูดกิน
เลือดไหลริน ไม่หยุด สุดทรมาน

มาตั้งจิต อธิษฐาน ผ่านพรรษา
กำหนดว่า สามเดือน ที่เลื่อนผ่าน
จะละชั่ว ทำดี มีศีลทาน
จะกอร์ปการ ก่อกรรมดี เต็มที่เลย

จะเลิกเหล้า เลิกบุหรี่ กีฬาบัตร
จะต้องตัด สิ่งที่ ไม่ดีเอ่ย
การฟุ่มเฟือย สิ้นเปลือง ทุกเรื่องเอย
ต้องวางเฉย อย่าสนใจ อย่าใยดี

น้ำหอมแพง แป้งหอม ยาย้อมผม
เครื่องนุ่งห่ม หรูหรู แพงหูฉี่
เคยอยากได้ อยากซื้อ หรืออยากมี
ต้องหลีกลี้ หนีไป ให้ไกลตัว

เพียงคุณกล้า พรรษานี้ ชีวิตเปลี่ยน
ต้องพากเพียร พยายาม อย่าทำชั่ว
ทำแต่ดี ไว้เถิด ประเสริฐชัวร์
อย่าเกลือกกลั้ว สิ่งที่ ไม่ดีเอย...
......พุดเดิล
   


เพียงคุณกล้า พรรษานี้ ชีวิตเปลี่ยน
ต้องพากเพียร พยายาม อย่าทำชั่ว
ทำแต่ดี ไว้เถิด ประเสริฐชัวร์
อย่าเกลือกกลั้ว สิ่งที่ ไม่ดีเอย........พุดเดิล

ต้องอาศัย ความกล้า เจียวหรือนั่น
จึงจะบั่น หมู่อบาย สหายเอ๋ย
มีความกล้า ขาดสัมมา พาเฉยเมย
ใคร่เฉลย อีกประการ เชิญตามมา

มีความกล้า ในมิจฉา พาหายนะ
มิอาจละ สิ่งชั่ว กลั้วตัณหา
แม่ขอเปลี่ยน ให้เริ่ม เติมสัทธา
ในพรรษา ให้แก่กล้า เพิ่มอินทรีย์

เมื่อสัทธา แก่กล้า ในไตรรัตน์
จิตขจัด ความชั่วร้าย ให้สิ้นศรี
มีสัทธา ที่จะทำ กรรมที่ดี
นี่แหล่ะเริ่ม เพิ่มอินทรีย์ ที่ต้องการ

แม้จิตมี สัทธา พาละชั่ว
เลิกเมามัว สิ่งร้าย ใคร่ประหาณ
สัทธานั้น จะระวัง มิพลั้งการณ์
มิคบพาล จิตก็ไกล จากพาลชน

เมื่อสัทธา ก่อกำเนิด ก็เกิดผล
จะดาลดล กุลบุตร หยุดสับสน
ย่อมเข้าใกล้ ในหมู่ บัณฑิตชน
เริ่มฝึกฝน เข้าทำนอง ในคลองธรรม

มาเถิดหนา พรรษานี้ ทวีบุญ
ให้เกื้อหนุน ด้วยสัทธา พาอุปถัมภ์
สร้างสิ่งดี ทวีใน กุศลกรรม
น้อมสัทธา สู่สัทธรรม เพื่อกรรมดี


เจริญในธรรมเจ้าค่ะRELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย