วัดวิเวกวายุพัด พระนครศรีอยุธยา

วัดวิเวกวายุพัด พระนครศรีอยุธยา พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ สังกัดคณะสงฆ์ : มหานิกาย
วันตั้งวัด : พ.ศ. 2435
วันรับวิสุงคามสีมา : พ.ศ. 2440


วัดวิเวกวายุพัด ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระอารามหลวง ชั้นตรี สังกัด มหานิกาย

ประวัติวัดวิเวกวายุพัด
วัดวิเวกวายุพัด สร้างเมื่อปีพุทธศักราช 2400 โดยประชาชนในหมู่บ้าน เดิมเป็นสำนักสงฆ์ มีกุฏิ 2 หลัง ตั้งอยู่บนแหลมคุ้ง เรียกว่า วัดช่องลม ต่อมาน้ำไหลเซาะตลิ่งพังใกล้เสากุฏิ ในปีพุทธศักราช 2435 นายเอี่ยม ราษฎรในหมู่บ้านจิก ขอให้คณะสงฆ์และประชาชนย้ายวัดไปตั้งในที่นาของตน ซึ่งอยู่ฝั่งเหนือ ได้สร้างพระอุโบสถ ศาลาการเปรียญและกุฏิเพิ่ม 3 หลัง โดยมีพระสุวรรณวิมลศีล (หนู) เจ้าอาวาสวัดสุวรรณดาราราม เป็นผู้อำนวยการสร้าง และพระภิกษุเมฆ วัดกำแพง เป็นหัวหน้า

ปีพุทธศักราช 2440 รัชกาลที่ 5 ได้เสด็จประพาสทางชลมารค ทรงพระราชทานนามว่า วัดวิเวกวายุพัด รัชกาลที่ 6 ได้เสด็จมาพระราชทานผ้าพระกฐิน

ปีพุทธศักราช 2469 รัชกาลที่ 7 เสด็จมาพระราชทานผ้าพระกฐินต้น ต่อมามีการบูรณปฏิสังขรณ์อาคารเสนาสนะต่าง ๆ เรื่อยมา และได้รับยกฐานะเป็นพระอารามหลวง เมื่อปีพุทธศักราช 2440

   

- สิ่งสำคัญคู่วัด -
• หลวงปู่ลอง สิริธโร •


พระอุโบสถ   


ซุ้มประตูทางเข้าวัด   
10,629จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย