ธรรมชาติ ของมนูษย์

 phaiboon  ธรรมชาติของมนุษย์ .......... ไม่สิ้นสุด พรรณา
สุขทุกข์ เปลี่ยนนไปมา ....... ต้องศึกษา เป็นอาจิณ

ผู้ใด ประพฤติธรรม ............ ละบาปกรรม ได้หมดสิ้น
ย่อมมี ชีพชีวิน ................. สุขสมจินต์ ตลอดไป

สรรเสริญ และนินทา ......... โกรธเมตตา อย่าสงสัย
เกลียดรัก ปักกายใจ .......... มีทั่วไป ไม่สร้างซา

ลาภยศ เกรียรติเกรียงไกร .. คนเทศไทย ใฝ่ฝันหา
ทรัพย์สิน บ้านเงินตรา ....... คนเสาะหา ทุกคืนวัน

ทุกคน บนโลกนี้ .............. ล้วนอยากมี ความสุขสันต์
การรักษ์ จิตสัมพันธ์ ......... ช่วยสร้างสรรค์ โลกธานี

คนรวย หรือคนจน ............ ล้วนเป็นคน รักศักดิ์ศรี
ควรคบ ด้วยไมตรี ............ สร้างสิ่งดี ด้วยกายใจ

ทุกสิ่ง มีเกิดดับ ............... คณานับ ตามวิสัย
ปราชญ์ชน คนเข้าใจ ........ ย่อมสดใส ไม่ตรอมตรม

ขอให้ มิตรทั่วหล้า ........... ชาติประชา อย่าขื่นขม
เทวา ฟ้าชื่นชม ............... สุขภิรมย์ ชั่วนิรันดร์

   


5,960


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย