@ ยังมั่นคง ....!

 นิวพุดเดิล  

@ ยังมั่นคง ....!


@ ข่าวจากเพื่อน โทร.มา ว่าเป็นห่วง
กลัว จะร่วง กลางคัน กลัวหวั่นไหว
เพราะงานหนัก อุดมการณ์ มันนานไป
เหมือนช่วยพลิก ประเทศไทย มันใหญ่เกิน

@ อยากจะบอก กับเพื่อน เหมือนกันว่า
ถ้าไม่มา โอกาส คงขาดเขิน
งานสร้างคน กุศลล้ำ ทำแล้วเพลิน
เรามุ่งหน้า ก้าวเดิน เจริญใจ

@ การเป็นอยู่ ผุดผ่อง น้องน้องพระ
ยึดธรรมะ นำทาง สว่างไสว
อยู่กับเด็ก ชายแดน แต่แคว้นไทย
ถึงพูดไม่ ค่อยชัด แต่สัจจริง

@ เด็กที่นี่ ทุกคน สวดมนต์เก่ง
และครัดเคร่ง กิริยา น่ารักยิ่ง
คุณธรรม นำทาง กล้าอ้างอิง
เพราะเป็นสิ่ง ที่เราเน้น ให้เป็นไป

@ เศรษฐกิจ พอเพียง การเลี้ยงชีพ
ไม่ต้องรีบ ไม่ต้องร้อน พ่อสอนไว้
กินที่ทำ ทำที่กิน แผ่นดินไทย
รับรองไม่ อดอยาก ลำบากลำบน

@ กินเพื่ออยู่ เข้าใจ กันได้หมด
ไม่ใช่อด ขาดแคลน แสนขัดสน
ท่านผู้ใหญ่ ใจดี มีมากล้น
เลี้ยงดูจน พวกเรา ต่างเข้าใจ

@ การศึกษา เท่านั้น สำคัญสุด
จะช่วยฉุด เหนี่ยวรั้ง ยับยั้งได้
การตกเขียว ค้ามนุษย์ หยุดทันใด
ถ้าเราให้ การศึกษา วิชาการ

@ เด็กฉลาด ชาติดี สามัคคีมั่น
เด็กขยัน ชาติเจริญ เกินกล่าวขาน
เด็กประหยัด ชาติดี มีเงินงาน
เด็กซื้อสัตย์ ช่วยปกบ้าน ช่วยป้องเมือง....

.............พุดเดิล

6,008


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย