ทองแท้ ทองเทียม ... -:- สัทธรรมปฏิรูป -:-

 หิ่งห้อยน้อย  


ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
                     ผู้ซึ่งไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง
๏ พระมหากัสสป ทูลถามว่า
เหตุใดหนา ทำให้ อริยผล
มีน้อยลง เพราะเหตุใด ที่มาดล
อรหัตผล มีน้อยลง น่าแปลกใจ

๏ ทั้งทั้งที่ สิกขาบท มีขึ้นมาก
ธรรมหลายหลาก น้อมเป็น เช่นนิสสัย
แต่อรหัตผล กลับเลือน เหมือนน้อยไป
เพราะเหตุใด โปรดทรงแสดง แจ้งจินตนา


เจริญในธรรม เจ้าค่ะ


   


5,969

จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย