จิตสว่าง..สงบ
 mrnioy   7 ธ.ค. 2554

กิเลศตัณหา อุปาทาน วิบากกรรม มากประมาณ....ครอบงำจิตให้มืดมิด
เมื่อจิตมืดไม่อาจพ้นความเป็นทุกข์..ที่มีอยู่ไปได้หนา
มันหลอกเราให้เฝ้ารักและเมตตา...แท้จริงแล้วเรานั่นหนาต้องตัดมัน
ตัดที่ไหนตัดที่กายตัดที่ขันธ์..ตัดสังโยชน์ที่มีนั้นให้สิ้นหาย
ความอดทนและความเพียรจะทำลาย...กิเลสร้ายให้พินาศขาดจากเรา
 เปิดอ่านหน้านี้  4761 

  แสดงความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย