@ เชิญร่วมรำลึกถึง บรมครูกลอน"สุนทรภู่" กวีเอกแห่งโลก (๒๖ มิถุนา...)

 นิวพุดเดิล  

@ กวีเอก แห่งโลก


@ ระดังโลก ยกย่อง ดังก้องโลก
มิใช่โชค บันดาล ประทานให้
แต่เป็นเพราะ ผลงาน สะท้านไทย
แม้ผ่านไป ไม่น้อย สองร้อยปี

@ สุนทรภู่ ครูกลอน กระฉ่อนชาติ
ถือเป็นปราชญ์ ชาวไทย ได้ศักดิ์ศรี
ยูเนสโก้ ยกย่อง ก้องปฐพี
ว่าเขาเป็น นักกวี ที่โด่งดัง

@ มีผลงาน มากมาย หลายร้อยเรื่อง
ล้วนประเทือง ปัญญา ไม่ล้าหลัง
บางบทตอน มองเห็นภาพ ซาบซึ้งจัง
อ่านทุกครั้ง ประทับใจ ในบทกวี

@ ๒๖ มิถุนา มาบรรจบ
เป็นวันครบ วันเกิด ประเสริฐศรี
ศิษย์ขอน้อม วันทา พึ่งบารมี
ขอเป็นศิษย์ ที่ดี มีครูนำ

@ ขอเป็นศิษย์ รุ่นน้อย สองร้อยกว่า
๒๐๐ ปี ผ่านมา ช่างน่าขำ
ยังเป็นศิษย์ เป็นครู อยู่ประจำ
และขอดำเนินอย่าง ทางของครู

@ จะสร้างสรรค์ วรรณกวี ที่แว่วหวาน
จะหมั่นอ่าน บทกลอน สุนทรภู่
เพื่อถือเป็น แบบอย่าง ที่พรั่งพรู
และขออยู่ อย่างเรียบง่าย คล้ายครูเอย...พุดเดิล

6,018


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย