เพราะ ชาติ เป็นปัจจัย .....


ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
                     ผู้ซึ่งไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง
๐ ด้วยกามที่คลุมแผ่ ....... จินตนา
ชาติต่อชาติจึ่งพา ........... เวียนว่าย
รูป เสียง กลิ่น รส พา ...... สัมผัส กามา
รื่นรมย์ไล้ใช่ร้าย ............. รื่นเร้าสุขสันต์


เจริญในธรรม เจ้าค่ะDT0018

หิ่งห้อยน้อย
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
                     ผู้ซึ่งไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองผลไม้ทุกชนิดย่อมสุก .. และร่วงหล่น
เพราะ ชาติ เป็นปัจจัย .. ชราและมรณะ จึ่งเกิดขึ้น

๐ ด้วยกามที่คลุมแผ่ ....... จินตนา
ชาติต่อชาติจึ่งพา ........... เวียนว่าย
รูป เสียง กลิ่น รส พา ...... สัมผัส กามา
รื่นรมย์ไล้ใช่ร้าย ............. รื่นเร้าสุขสันต์

๐ บัณฑิตผู้เห็นโทษ ....... ในกาม
เพียรสกัดมิให้ลาม ......... หยุดไหม้
เห็นสัจจ์โทษจากกาม ..... มากกว่า คุณเฮย
เนกขัมม์ทางเดียวไซร้ ..... หลุดซึ่งกามคุณ


เจริญในธรรม เจ้าค่ะ


ความคิดเห็นที่ 1  / หิ่งห้อยน้อย / 13 ม.ค. 2555 เวลา 07:15 น. อนุโมทนาครับ

ความคิดเห็นที่ 2  / คืนถิ่น / 15 ม.ค. 2555 เวลา 15:16 น. อนุโมทนา สาธุ

ความคิดเห็นที่ 3  / sahatpeth / 18 ม.ค. 2555 เวลา 12:46 น. ขออนุโมทนาสาธุครับ...

ความคิดเห็นที่ 4  / baimaingam / 23 ม.ค. 2555 เวลา 21:49 น. 

 เปิดอ่านหน้านี้  4347 

 แสดงความคิดเห็น


กรุณาล๊อกอินสมาชิกเว็บธรรมะไทยก่อนครับ... Login


  แสดงความคิดเห็น


Go to top

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย