เพราะ ชาติ เป็นปัจจัย .....

 หิ่งห้อยน้อย   13 ม.ค. 2555

 
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
                     ผู้ซึ่งไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง
๐ ด้วยกามที่คลุมแผ่ ....... จินตนา
ชาติต่อชาติจึ่งพา ........... เวียนว่าย
รูป เสียง กลิ่น รส พา ...... สัมผัส กามา
รื่นรมย์ไล้ใช่ร้าย ............. รื่นเร้าสุขสันต์


เจริญในธรรม เจ้าค่ะ
 

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
                     ผู้ซึ่งไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองผลไม้ทุกชนิดย่อมสุก .. และร่วงหล่น
เพราะ ชาติ เป็นปัจจัย .. ชราและมรณะ จึ่งเกิดขึ้น

๐ ด้วยกามที่คลุมแผ่ ....... จินตนา
ชาติต่อชาติจึ่งพา ........... เวียนว่าย
รูป เสียง กลิ่น รส พา ...... สัมผัส กามา
รื่นรมย์ไล้ใช่ร้าย ............. รื่นเร้าสุขสันต์

๐ บัณฑิตผู้เห็นโทษ ....... ในกาม
เพียรสกัดมิให้ลาม ......... หยุดไหม้
เห็นสัจจ์โทษจากกาม ..... มากกว่า คุณเฮย
เนกขัมม์ทางเดียวไซร้ ..... หลุดซึ่งกามคุณ


เจริญในธรรม เจ้าค่ะ
อนุโมทนาครับ
อนุโมทนา สาธุ
ขออนุโมทนาสาธุครับ...
 เปิดอ่านหน้านี้  5849 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย