**โสตถิะรรม ๒**
 Bantitudorn   2 ม.ค. 2557

"โสตถิธรรม นำสุข ทุกสถาน
ตลอดกาล ตลอดไป ในทุกที่
โสตถิธรรม นำสุข สวัสดี
ปีใหม่นี้ มีสุข ทุกท่านเทอญ"
(บัณฑิตอุดร)
*********
...ธรรมะสวัสดี... ๒๕๕๗...
 เปิดอ่านหน้านี้  4933 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย