**โสตถิะรรม ๒**

 Bantitudorn   2 ม.ค. 2557

"โสตถิธรรม นำสุข ทุกสถาน
ตลอดกาล ตลอดไป ในทุกที่
โสตถิธรรม นำสุข สวัสดี
ปีใหม่นี้ มีสุข ทุกท่านเทอญ"
(บัณฑิตอุดร)
*********
...ธรรมะสวัสดี... ๒๕๕๗...    
 เปิดอ่านหน้านี้  5934 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย