มาฝึกการเป็นผู้ให้ -:- ใบอ่อน .. สิต้องหัด -:-

 หิ่งห้อยน้อย   4 ต.ค. 2555

 
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
                     ผู้ซึ่งไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง

บุคคลเชื่อธรรมของพระอรหันต์ เพื่อบรรลุนิพพาน
ฟังอยู่ด้วยดี ... ย่อมได้ปัญญา

เป็นผู้ไม่ประมาท มีวิจาร คนทำเหมาะเจาะ ไม่ทอดธุระ
เป็นผู้หมั่น ...ย่อมหาทรัพย์ได้

คนย่อมได้ชื่อเสียง ...เพราะความสัตย์
ผู้ให้ ...ย่อมผูกมิตรไว้ได้

บุคคล ใดผู้อยู่ครองเรือนประกอบด้วยศรัทธา
มีธรรม ๔ ประการนี้คือ 
สัจจะ ธรรมะ ธิติ จาคะ  
บุคคลนั้นแล ละโลกนี้ไปแล้วย่อมไม่เศร้าโศกhttp://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/item.php?book=15&item=845&items=1&preline=0เจริญในธรรม เจ้าค่ะ


๏ แม่มีเพียง สมบัตินี้ ที่ให้เจ้า
เพี่อขัดเกลา อบรม บ่มนิสัย
รู้จักละ รู้จักวาง อย่าร้างไกล
ของการเป็น ผู้ให้ ในโลกา ๚


เจริญในธรรม เจ้าค่ะ


๏ เรามีอยู่ ก็พอเพียง แล้วลูกเอ๋ย
อย่าละเลย แบ่งให้เขา เบาตัณหา
เพื่อขจัด และปลิด อภิชฌา
พึงให้เขา ด้วยเมตตา กรุณาธรรม ๚


เจริญในธรรม เจ้าค่ะ


๏ พ่อจูงแม่ แม่จูงลูก ลุงจูงหลาน
มาฝึกการ เป็นผู้ให้ ใฝ่อุปถัมภ์
สมบัตินอก รีบปลดปลอก ลอกธรรมดำ
สมบัติใน จาคะกรรม นำรุ่งเรือง ๚


เจริญในธรรม เจ้าค่ะ


๏ ใบอ่อนสิต้องหัด .... ผิวจัดมนัสและวาง (อ่านว่า ผิ-วะ)
เพื่อสร้างมิอำพราง .... กลเว้นจะพักจะเพลิน (อ่านว่า กะ-ละ)

๏ แม้ปล่อยจะด้อยค่า . มลพาสิหก ระเหิน (อ่านว่า มะ-ละ)
อย่าให้ฤดีเพลิน ......... มนต้อง ณ หัตถ์ ณ พาล (อ่านว่า มะ-นะ)

๏ ขอร้อยลิขิตฉันท์ .... วจสรรค์ระถ้อยประสาน (อ่านว่า วะ-จะ)
บรรเลงริหัดจาร ......... มลล้างมิท้อมิถอย ๚ (อ่านว่า มะ-ละ)


เจริญในธรรม เจ้าค่ะ

เนื่องจากวันเกิดที่ ๑๓ ตุลาคม ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของใบบุญปีนี้
เด็กๆที่โรงเรียนวัดโพธิญาณอ. เมือง จ.พิษณุโลก ซึ่งเป็นเด็กกำพร้า และยากจน
กลับบ้าน จะเหลือที่อยู่ รร. ประมาณ ๓๐ คน
โดยจะเริ่มกลับพรุ่งนี้ (๔ ตุลาคม)

หิ่งห้อยน้อย และครอบครัว จึงนำอาหารกลางวัน
(ข้าวมันไก่ จำนวน ๑๗๐ กล่อง) ขนมเค้ก ๑๗๐ ชิ้น และ นม ๑๗๐ ขวด
เสื้อผ้า และตุ๊กตา อีกเป็นจำนวนมาก ไปเลี้ยงเด็กๆ คณะครู และเจ้าหน้าที่
ในวันนี้ ที่ ๓ ตค.๕๕ ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของภาคเรียน

เจริญในธรรม เจ้าค่ะ

ตัวแทนนักเรียนกล่าวขอบคุณ และกล่าวคำอวยพร

เมื่อพี่กล่าวคำอวยพร พร้อมพนมมือ น้องใบบุญเธอก็พนมมือรับพรด้วย

เจริญในธรรม เจ้าค่ะ
ขออนุโมทนากับบุญกุศลที่คุณหิ่งห้อยน้อยได้สร้างไว้ด้วยครับ

คืออยู่ในระหว่างเบื่อมากถึงมากที่สุด มีคนเอาไอแพดมาอวด และ ........(มากมายจนจาระไนไม่หวาดไม่ไหว) ไม่ใช่ว่าผมไม่มีเงินซื้อหรือใช้ไม่เป็นแต่ผมคงไม่ได้เกิดมาเป็นเหยื่อของวัตถุนิยม เลยไม่ตื่นเต้น(ผมผิดด้วยหรือ) ชอบดูเว็บธรรมะมากกว่า ชีวิตผมคงสรรเสริญผู้ที่ "ให้" แก่ผู้ด้อยโอกาสโดยไม่หวังผลตอบแทนมากกว่า แม้ท่านผู้นั้นจะให้ท๊อฟฟี่เด็กเพียงเม็ดเดียว เปิดเว็บธรรมะจะพบคนดีๆเยอะ ให้ได้ชื่นอกชื่นใจแต่พอต้องล็อคเอาท์ออกไปก็ต้องเผชิญกับความจริงที่ไม่อยากเผชิญ บางคนรักษาศีล 5 ยังไม่ได้ เค้าคิดว่า พวกสิ่งเหล่านี้ เช่น ทีวีสามมิติ รถยนต์ คอมพิวเตอร์ ipod ipad iphone และสิ่งประดิษฐ์ในตระกูลเหล่านี้คือสิ่งที่ทำให้คนเป็นคนดีได้ ผมว่าไม่ใช่ นี่ก็หนีออกมาจากบ้านของพวกเขาเพราะเรารู้ว่าท่านผู้ใดควรที่เราจะเข้าใกล้ สนทนาด้วย หรือ ปฏิบัติตามสิ่งที่ท่านแนะนำ แต่ผู้ใดที่เราไม่ควรไปอยู่ใกล้ๆเลย

ระบายมาซะยืดยาวแต่ก็ยังดีใจที่ตัวเองสรรเสริญความดีเหมือนเดิมไม่ว่าฟ้าจะถล่มดินจะทลายอย่างไร ไม่ใช่ว่าผมบอกว่า วัตถุนิยมไม่ดีหรือผู้ที่ใช้สิ่งเหล่านั้นไม่ดี แต่อยากให้อยู่กับความพอดีมากกว่าบางคนก็ไม่จำเป็นต้องมีแต่เงินเหลือเฟือ(ซึ่งก็ไม่เห็นเคยคิดจะนำไปทำบุญที่ไหน)เลยไปซื้อพวกนี้มาข่มคนอื่น

อนุโมทนาบุญด้วยครับ สำหรับผมคำคำนี้ไพเราะมาก "การให้แก่ผู้ด้อยโอกาสโดยไม่หวังผลตอบแทน"
 เปิดอ่านหน้านี้  5565 

  แสดงความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย