"ไม่มีอะไรจะหนักยิ่งกว่ากรรม" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) "ไม่มีอะไรจะหนักยิ่งกว่ากรรม"

" .. "อะไรจะหนักยิ่งกว่ากรรม ผลกรรมของสัตว์ในโลกนี้" ต้นไม้ ภูเขา ดินฟ้าอากาศ ว่าหนัก ก็หนักเฉย ๆ แต่เราไม่ได้แบกได้หาม แต่กรรมดีกรรมชั่วของสัตว์โลกที่ทำลงไปนี้เราเป็นผู้อยู่ใต้บังคับ การทำดีก็ความดีนั้นแหละจะหนุนเราไป ตั้งแต่พื้น ๆ จนกระทั่งถึงสวรรค์นิพพาน

ถ้าทำความชั่วแล้วก็จมลงไปเรื่อยๆ นี่ละอำนาจของกรรม น้ำหนักของกรรม ไม่มีอะไรหนักมากยิ่งกว่าอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วของสัตว์แต่ละรายๆ สร้างขึ้นมา "อย่าไปลบล้างว่ากรรมไม่มีผล" มีอยู่กับทุกคน "ไม่มีอะไรหนักมากยิ่งกว่ากรรม" ผลของกรรมในโลกนี้

เราจะว่าต้นไม้ ภูเขา หนัก ไม่หนัก อันนั้นไม่มากดขี่บังคับเราเหมือนเราสร้างบาปสร้างกรรม "อำนาจของผลของบาปของกรรมนั้นกดเราให้จมลงได้ แล้วความดีงามก็อำนาจแห่งความดีงามพยุงเราจนกระทั่งถึงวิมุตติพระนิพพานได้" นี่เป็นผลอันหนักแน่นเป็นผลมากทีเดียว มีกำลังมากคือผลของกรรม .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=4750&CatID=2   

5,429


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย