"เพราะความรักความหลง" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

 วิริยะ12  

.
 "เพราะความรักความหลง"

" .. มีเรื่องหนึ่งที่มีสัตว์เกี่ยวข้อง "เป็นเรื่องที่ท่านพระอาจารย์ฝั่น อาจาโร" ท่านเคยเล่าให้ลูกศิษย์ฟัง "เป็นเรื่องที่แสดงถึงความรักของพ่อไก่" ที่มีผลเช่นเดียวกับความรักของสุภาพบุรุษทั้งหลายที่มีต่อสุภาพสตรี

ท่านพระอาจารย์ ท่านเล่าว่า "ท่านเป็นพ่อไก่อยู่หลายภพชาติ" เกิดแล้วตาย ตายแล้วเกิด เกิดแล้วตาย วนเวียนเป็นไก่อยู่หลายชาติ ท่านบอกว่าท่านต้องวนเวียนเกิดเป็นไก่ "ก็เพราะท่านเกิดเป็นไก่ตัวผู้ ไปหลงรักผูกพันไก่ตัวเมีย" จึงวนเวียนเป็นไก่อยู่หลายชาติ จนใจไปผูกพันกับความรัก ความหลง จนต้องเกิดเป็นไก่หลายภพหลายชาติ

ซึ่งเมื่อท่าน "ในสภาพชีวิตความเป็นไก่ได้สติขึ้นมารู้ถึงความหลงผิด จึงตั้งสติไว้ ปล่อยใจได้จากความผูกพันกับไก่ตัวเมีย ได้มาเกิดเป็นมนุษย์" ได้ปฏิบัติธรรมบรรลุจุดมุ่งหมายสมปรารถนาเป็นที่เทิดทูนศรัทธาของศิษย์มากมาย จนถึงทุกวันนี้ว่า "ท่านเป็นผู้หนึ่งที่จะไม่เกิดอีกแล้ว" .. "

"แสงส่องใจ" อาสาฬบูชา ๒๕๕๒
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร 

5,436จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย