"กรรม เหมือนยาพิษ" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ )
 วิริยะ12   24 พ.ย. 2557

 "กรรม เหมือนยาพิษ"

" .. กรรมนั้นให้ผลสัตย์ซื่อนัก เหมือนผลของยาพิษร้าย
กรรมนั้นเมื่อทำแล้ว ก็เหมือนดื่มยาพิษร้ายแรงเข้าไปแล้ว

จักไม่เกิดผลแก่ชีวิตและร่างกายไม่มี

ถ้าเป็นกรรมดี ก็จักให้ผลดี ถ้าเป็นกรรมชั่ว ก็จักให้ผลชั่ว .. "

สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
 DT014902

วิริยะ12

24 พ.ย. 2557
 เปิดอ่านหน้านี้  3124 

   ความคิดเห็น


RELATED STORIES


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย