"กรรม เหมือนยาพิษ" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ )

 วิริยะ12  4,826 

 "กรรม เหมือนยาพิษ"

" .. กรรมนั้นให้ผลสัตย์ซื่อนัก เหมือนผลของยาพิษร้าย
กรรมนั้นเมื่อทำแล้ว ก็เหมือนดื่มยาพิษร้ายแรงเข้าไปแล้ว

จักไม่เกิดผลแก่ชีวิตและร่างกายไม่มี

ถ้าเป็นกรรมดี ก็จักให้ผลดี ถ้าเป็นกรรมชั่ว ก็จักให้ผลชั่ว .. "

สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
    


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย