"สติปัฏฐานแบบเจาะจง และทั่วไป" อบรมกรรมฐาน โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี

 Webmaster  

"สติปัฏฐานแบบเจาะจง และทั่วไป" อบรมกรรมฐาน โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี


"สติปัฏฐานแบบเจาะจง และทั่วไป"

อบรมกรรมฐาน โดย เขมรังสี ภิกขุ
วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

กรรมฐาน Online
วัดมเหยงคณ์ Official Channel
8 / 9

-----------------------------------------------------------------------
วัดมเหยงคณ์ Official Channel
Facebook : https://www.facebook.com/watmahaeyong
Website : http://www.watmahaeyong.or.th
e-mail : watmahaeyong@gmail.com
Line id : @mahaeyong   

ที่มา : https://www.youtube.com/c/TheWatmaheyong

2,943


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย