ธรรมให้รู้ : ตอนที่95 - วิญญาณขันธ์กับอมตธรรม โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

 DhammathaiTeam  

หลักสูตร/ชุดธรรมะ ธรรมให้รู้
พระมหาวรพรต กิตติวโร

ธรรมให้รู้ : ตอนที่ 95

วิญญาณขันธ์กับอมตธรรม

โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

----------
เดินจิต
 เปิดอ่านหน้านี้  2,246 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย