ธรรมให้รู้ : ตอนที่98 - จิตอยู่กับตัวตลอดเวลา โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

 DhammathaiTeam  


หลักสูตร/ชุดธรรมะ ธรรมให้รู้
พระมหาวรพรต กิตติวโร

ธรรมให้รู้ : ตอนที่ 98

จิตอยู่กับตัวตลอดเวลา

โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

---------
เดินจิต
 เปิดอ่านหน้านี้  2,678 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย