แค่รู้ทุกปัจจุบัน ตอนที่ 1

 Webmaster  

แค่รู้ทุกปัจจุบัน ตอนที่ 1


เรื่อง แค่รู้ทุกปัจจุบัน ตอนที่ 1

โดย หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย


   

ที่มา : https://www.youtube.com/channel/UC_xAeyQNaAvh-6huidXsBnA

2,899


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย