"กรรม" โดย พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน
พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน
 Webmaster   24 ก.พ. 2564

YBATofficial Audiovisual

โครงการ อิ่มบุญ อุ่นธรรม นำสุข

วันที่ 12-14 สิงหาคม 2559

ณ อาคารบุญยง ว่องวานิช

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
WWW.YBAT.ORG


ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=mRMQ7hWJV-0

DT0003

Webmaster

24 ก.พ. 2564

 เปิดอ่านหน้านี้  921 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIES


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย