ทุกข์เพราะความคิด โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

 Webmaster  

ทุกข์เพราะความคิด โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

ธรรมให้รู้ : ตอนที่1 - ทุกข์เพราะความคิด โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

https://www.youtube.com/watch?v=D8PDECbeuzA   

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=D8PDECbeuzA

3,003


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย