ข่าวธรรมะ


# เรื่อง อ่าน
 สำเนา ไตรยภูมิพระมาไลย แจกหอสมุด
 องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.) เชิญภาคีสมาชิก70ประเทศจัดงานเฉลิมพระเกียรติในหลวง
 ร.ร.วัดบวรฯจัดงานเทิดพระเกียรติ บวชสามเณรถวายในหลวง
 ปลื้มสถานธรรม-พุทธอุทยานเพชบุระ คาดเสร็จภายในธ.ค.2554
 น่าน - เร่งซ่อมโบราณสถานน้ำท่วม
 พะเยา - จัดบวชเฉลิมพระเกียรติฯ 89 รูป เข้‰าศึกษาปฏิบัติธรรมที่วัดศรีโคมคำ
 จัด 4 งานบุญใหญ่เฉลิมพระเกียรติในหลวง
 เลื่อนสอบนักธรรม-ธรรมศึกษา เป็นวันที่ 12-16 ธันวาคม
 แจงเลื่อนงานพระราชทานเพลิงศพ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์
 กรมศาสนา เชิญชวนเสนอรายชือ ผู‰ทำคุณประโยชน์พุทธ
 พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐานวัดธรรมประสิทธิ์ เชียงแสน
 ประกวดภาพจิตรกรรม-กวี ในหลวงกับพระเณร
 พศ.อบรมใช้ศาสนายึดคุณธรรม แก้ปัญหาคอร์รัปชั่นเป็นวาระแห่งชาติ
 ผ้าป่ามหากุศล 99,999 กอง สมทบทุนสร‰างมหาเจดีย์เก้าศรีสยาม
 อัญเชิญพระทันตธาตุจากภูฏานประดิษฐานสนามหลวง
 อัญเชิญ “พระทันตธาตุ” ให้คนภูมิภาคสักการะ
 ทอดผ้าป่ากาฬสินธุ์ สร้างอาคาร "ร.พ.ตำบล"
 จัดสอบธรรมศึกษาปี"54 เฉลิมพระเกียรติ 84พรรษา
 วัดดังกทม.เคานต์ดาวน์ สวดมนต์-สิริมงคลข้ามปี
 มส.ชวนสมทบ ทุนเล่าเรียนหลวง สร้างนักเผยแผ่คุณภาพรับใช้สังคม
 ไต้หวัน-โสมขาวช่วยฟื้นพุทธมณฑล
 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปลื้ม 10 โครงการชาวบ้านชอบ
 เชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบุญ งานสมโภช 175 ปีวัดบวรนิเวศวรวิหาร
 ชาวเชียงใหม่อัญเชิญพระทันตธาตุ ประดิษฐานวัดพระสิงห์
 ไหว้"หลวงพ่อสัมฤทธิ์" งานตรุษจีน"วัดไผ่เงินฯ"
 ศน.เปิดแผนจาริกสังเวชนียสถาน เข้าถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
 เชิญฟังธรรมเรื่อง สุขทุกข์อยู่ที่ใจ โดยพระมหาบูรณะ ชาตเมโธ เจ้าอาวาสวัดฉิมทายกาวาส
 อบจ.อุทัยธานีจัดงานบุญเดือน3 สืบประเพณีชาวอู่ไท
 แพร่ สานประเพณีไหว้สาพระธาตุฯ
 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ พุทธลีลากรุงเทพฯ 55


  ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทาง Facebook


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย