Warning: include(google_analytics.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/dhammanews/dbview.php on line 190 Warning: include(google_analytics.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/dhammanews/dbview.php on line 190 Warning: include(): Failed opening 'google_analytics.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/dhammanews/dbview.php on line 190


จัดสอบธรรมศึกษาปี"54 เฉลิมพระเกียรติ 84พรรษา

สมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม ในฐานะแม่กองธรรมสนามหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดการสอบธรรมศึกษาประจำปี 2554 สร้างความดีถวายพ่อหลวง ณ อาคาร 123 ปี สวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย มีน.พ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งในการสอบธรรมศึกษาครั้งนี้ มีนักร้องจากเดอะสตาร์ ประกอบด้วย ดิว เดอะสตาร์, ฟลุค เดอะสตาร์ และเซน เดอะสตาร์ เข้าร่วมสอบด้วย

ทั้งนี้ สมเด็จพระวันรัต ได้กล่าวสัมโมทนียกถาเปิดการสอบโดยสรุปว่า การเรียนธรรมศึกษาเป็นการศึกษาพระพุทธศาสนาที่คณะสงฆ์จัดหลักสูตรให้กับพุทธศาสนิกชน ซึ่งการจัดสอบธรรมศึกษาในครั้งนี้เป็นการจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้ผู้ที่เข้าสอบได้ร่วมกันสร้างความดีถวายพระองค์ ทั้งนี้ การทำความดีถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีหลายวิธีและวิธีหนึ่งก็คือการเป็นพสกนิกรที่ดีใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร การเป็นพสกนิกรที่ดีก็คือการนำหลักศาสนามายึดเหนี่ยวจิตใจ ประพฤติตนอยู่วินัยของสังคม และการที่ได้มา สอบธรรมศึกษา เมื่อได้ศึกษาแล้วให้นำไปปฏิบัติเป็นคนดีของสังคม ถือว่าเราได้ทำคุณความดีเพื่อเทิดพระเกียรติ จากนั้นดิว ฟลุค และเซนได้นำนักเรียนกล่าวคำปฏิญาณตนว่าพร้อมที่จะนำผลการศึกษาในธรรมศึกษา ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อนที่จะเริ่มสอบพร้อมกันทั่วประเทศ

นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่าการสอบธรรมศึกษาครั้งนี้เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา โดยมีผู้เข้าสอบทั้งหมดในสนามสอบทั่วประเทศรวม 4,500 แห่ง กว่า 2 ล้านคน มากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา โดยผู้ที่เข้าสอบมีทั้งนักเรียน นักศึกษา จนถึงข้าราชการ ซึ่งผู้ที่เข้าสอบทั้งหมดนี้จะถือว่าได้ร่วมกันทำความดีถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยDT010402

dhammanews

 เปิดอ่านหน้านี้  2936 


  แสดงความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย