Warning: include(google_analytics.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/dhammanews/dbview.php on line 190 Warning: include(google_analytics.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/dhammanews/dbview.php on line 190 Warning: include(): Failed opening 'google_analytics.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/dhammanews/dbview.php on line 190


พศ.อบรมใช้ศาสนายึดคุณธรรม แก้ปัญหาคอร์รัปชั่นเป็นวาระแห่งชาติ

นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยว่า สำนักพุทธฯ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต รุ่นที่ 1/2554" ณ ทำเนียบรัฐบาลระหว่างในวันที่ 3-5 ธันวาคม 2554

โครงการดังกล่าวถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการใช้พระพุทธศาสนาส่งเสริมให้ข้าราชการ ทั้งข้าราชการประจำ ข้าราชการท้องถิ่น ข้าราชการการเมือง ประชาชน เยาวชนได้รับการอบรมปลูกฝังจริยธรรมที่ดีแก้ปัญหาคุณธรรมจริยธรรมตกต่ำ คอร์รัปชั่น ปัญหาสังคม โครงการนี้เน้นการอบรมจากวิทยากรของหน่วยงานสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ทางคณะสงฆ์เร่งเสนอในที่ประชุมมหาเถรสมาคมรับทราบและเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเร็วๆ นี้ พร้อมทั้งเสนอรัฐบาลประกาศเป็นวาระแห่งชาติต่อไป

"เหตุผลที่ต้องเร่งผลักดันเรื่องคุณธรรมจริยธรรม จุดประสงค์คือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมปัจจุบันซึ่งมีการเอารัดเอาเปรียบ ชิงดีชิงเด่น และทำงานเพื่อหวังประโยชน์ส่วนตัวกันมาก ก่อนหน้านี้ภาคเอกชนมองว่าภาครัฐมีการทุจริตคอร์รัปชั่นกันมาก เราจึงต้องใช้ศาสนาปลูกฝังคุณธรรมให้ เชื่อว่าจะช่วยต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้น้อยลงได้ ดีกว่ามาตรการปราบปรามตามกฎหมาย การทำโทษ ความรุนแรงของปัญหาดังกล่าวจะเห็นได้ว่าขณะนี้แม้แต่ข้าราชการท้องถิ่นก็ต้องแสดงทรัพย์สินต่อป.ป.ช.แล้วแสดงว่าปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นระบาดหนักจริงๆ

ดังนั้น สำนักพุทธฯ จะรณรงค์ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในสังคมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจะจัดให้มีการสวดมนต์ข้ามปีเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2555 ให้ประชาชนนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไม่ประมาทในช่วงปีใหม่นี้" นายนพรัตน์กล่าว

จัดปั่นจักรยาน-ธรรมะติดล้อ

พระสมบูรณ์ สุมังคโล รองเจ้าคณะตำบลปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ และเจ้าอาวาสวัดป่าลานหินตัด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ เปิดเผยว่า คณะสงฆ์วัดป่าลานหินตัดจำนวน 4 รูป พร้อมด้วยญาติโยมกว่า 40 คน ปั่นจักรยานออกจากวัดสระเพลง ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เพื่อเผยแผ่ธรรมะให้กับญาติโยมในแต่ละพื้นที่ พร้อมทั้งต้องการรณรงค์ให้ประชาชนหันมาปั่นจักรยานเพื่อเป็นการลดมลพิษและรณรงค์ให้ประชาชนปลูกต้นไม้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจากการปั่นจักรยานนอกจากจะเป็นการเจริญสติบนเบาะจักรยานเพื่อลดความเร่งร้อนในใจแล้ว ก็ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ดีเป็นที่สุด

สำหรับธรรมะติดล้อ ที่ต้องการเผยแผ่ธรรมะให้กับญาติโยมแล้ว ยังเป็นการร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครบรอบ 2,600 ปี ตามโครงการพุทธชยันตี โดยมีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดที่วัด และใช้เส้นทางผ่านจังหวัดนครราชสีมา ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง จนไปถึงจังหวัดเชียงใหม่ แล้วลัดเลาะตามริมแม่น้ำโขง มาสิ้นสุดที่วัดป่าลานหินตัด ต.ปราสาท จ.บุรีรัมย์ ใช้เวลาประมาณ 2 เดือน รวมระยะทางทั้งสิ้น 2,600 กิโลเมตร

ออกทีวี - รายการบ่ายนี้มีคำตอบ ในประเด็นโครงการธรรมะเยียวยาใจผู้ประสบภัยน้ำท่วม มี พระธรรมสิทธินายก และพระวิจิตรธรรมาภรณ์ พร้อม น.ส.จันทนา สุทธิเรืองวงศ์ ร่วมรายการ ณ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี

วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ปีที่ 21 ฉบับที่ 7671 ข่าวสดรายวัน


ที่มา : ข่าวสดออนไลน์

DT010402

dhammanews

 เปิดอ่านหน้านี้  2927 


  แสดงความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย