เมษายน


งานแต่งสีอวดลายผ้าฝ้ายดอนหลวง จังหวัดลำพูน

“บ้านดอนหลวง ตำบลแม่แรง” มีชื่อเสียงเรื่องผ้าฝ้ายทอมือ ถือเป็นแหล่งกำเนิด ผ้าฝ้ายทอมืออันเลื่องชื่อของจังหวัดลำพูน เป็นช่วงเวลาของการลดราคาสินค้าประจำปี (สินค้าหัตถกรรมผ้าฝ้ายทอมือ) เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวรวมทั้งผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือ


ภายในงานมีการแสดงทางวัฒนธรรมของชาวยอง สาธิตการทอผ้า ชิมอาหารขันโตก กาดมั่วโบราณ (ตลาดขายของ) ในบรรยากาศพื้นเมืองที่แสดงถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรมชุมชนในท้องถิ่น

งานแต่งสีอวดลายผ้าฝ้ายดอนหลวง จังหวัดลำพูน
สถานที่ : ตลาดบ้านดอนหลวง ตำบล แม่แรง อำเภอ ป่าซาง ลำพูน
ที่มา: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย