เคล็ดไม่ลับ "ธรรมะความจริงที่รอทุกคนได้ค้นพบ" --- สิ่งที่ทำให้เราได้ดี ทำให้เราได้รับความสำเร็จ ---

 ตะวันธรรม  

เคล็ดไม่ลับ "ธรรมะความจริงที่รอทุกคนได้ค้นพบ"
--- สิ่งที่ทำให้เราได้ดี ทำให้เราได้รับความสำเร็จ ---

*ไม่ต้องรอ พรุ้งนี้ ชาติหน้า
*เเต่สำเร็จได้เลยตอนนี้ ถ้าราเริ่มทำความดี

((ความสุขจะเกิดจาก ภายใน นี่หร่ะคือผลผลิตของความดีเบื้องต้น))
..........เมื่อสั่งสมความดีจนมากขึ้น ความสุข ความสำเร็จ
ที่จะได้รับจะมากขึ้น เพิ่มขึ้นตามไปด้วย สาธุ..อย่าเชื่อ เเต่ให้ทดลองทำ


• วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร

• 189(11/08/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์

• วัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร

• รัตนสูตรปราบภัย ๓ ประการ ณ เมืองไพศาลี อาณาจักรวัชชี

• ปฏิบัติธรรมในกาลวิสาขบูชา (๑๙-๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗)
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย