กรรมฐานเบื้องต้น โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์

 DhammathaiTeam  

ดู vdo - กรรมฐานเบื้องต้น โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์


พระธรรมเทศนา เรื่อง กรรมฐานเบื้องต้น

โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

ณ ไร่กังหัน ละอูบนรีสอร์ท จ.ประจววบคีรีขันธ์

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=y-zcSXqP3yg

4,935


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย