"ระลึกถึงธรรม ทำให้ใจมีค่า" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)


<
 "ระลึกถึงธรรม ทำให้ใจมีค่า"

" .. เราเกิดมามีวาสนาแล้ว ได้พบพุทธศาสนา ได้ฟังคำสอนพระพุทธเจ้า ขอให้นำไปเป็นคู่พึ่งเป็นพึ่งตายของตน "นึกพุทโธคำหนึ่งวันหนึ่ง หรือธัมโม หรือสังโฆ คำใดก็ได้เสมอกันหมด" นี้มีคุณค่ามหาศาลในจิตใจของเรา พากันจำเอา

อย่าปล่อยอย่าวางธรรม "ธรรมคำเดียวเป็นคำกลาง ๆ ไปที่ไหนให้ระลึกถึงธรรมเสมอ ใจจะทรงคุณค่าตลอดไป" ถ้าขาดธรรมแล้วไม่ค่อยมีคุณค่าอะไรคน ๆ หนึ่ง เราคิดตั้งแต่นี้ถึงค่ำ ไม่ได้มีแง่อรรถแง่ธรรมเข้าแฝงใจเลย หมดคุณค่าตลอดไป "ถ้ามีอรรถธรรมแฝงใจอยู่แล้ว มีคุณค่าตลอดไป" ให้จำเอานะ .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน    
 6,885 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย