อย่าลืมแผ่เมตตา แก่ผู้ที่คิดร้ายค่อเรา


 6,593 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย