"ศาสนาเสื่อม" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)"ศาสนาเสื่อม"

" .. ที่ว่าศาสนาเสื่อม "มันเสื่อมที่หัวใจของเราเอง" ไม่ได้เสื่อมที่ตำรับตำรา ที่จดจารึกไว้ตามตู้ตามหีบตามคัมภีร์ใบลาน จดจารึกไว้มากน้อยเพียงไรก็มีอยู่อย่างนั้นแหละไม่ได้หายไปไหน

"ที่ว่าศาสนาเสื่อมมันเสื่อมที่ใจของเรา" เคยมีความเชื่อความเลื่อมใสในบาปในบุญในคุณในโทษก็เสื่อมลงไป ๆ เคยขยันขันแข็งทำบุญให้ทานก็เสื่อมลงไป ๆ เคยขยันขันแข็งในการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนารักษาจิตใจของตนก็เสื่อมลงไป ๆ

นี่มันเสื่อมอยู่ที่หัวใจของเรา "สุดท้ายก็เป็นซุงทั้งท่อนหรือไม้ท่อนหนึ่งเท่านั้น" ไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรเลย .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
DT014902

วิริยะ12

 เปิดอ่านหน้านี้  325 


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย