ตัด "สักกายทิฎฐิ" ตัวเดียว ลูกรัก

ขอลูกทุกคนจงตั้งหน้าตั้งตาปลงจิต คิดว่า..

"อนิจจา วตสังขารา" สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ,

"อุปปาทวยธัมมิโน" เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็แก่ไปทีละน้อย คือทรุดโทรมไป,

"อุปัตชิตวา นิรุตฌันติ" เมื่อเกิดขึ้นแล้วในที่สุดก็ตาย ให้เอาใจนึก ถึงภาพคนตายว่าเวลานี้ คนที่เขาตายมานอนอยู่ข้างหน้าเราสภาพมันเป็นอย่างไร

"เตสัง วูปสโม สุโข" ร่างกายที่เปื่อยเน่าอย่างนี้ ถ้าเรางดไม่มีเสียได้แล้ว องค์สมเด็จพระประทีปแก้วตรัสว่า จะมีกายแก้วคือพระนิพพาน

พ่อขอแนะนำว่า ตัด "สักกายทิฎฐิ" ตัวเดียว ลูกรัก คือ อย่าสนใจในรูป รูปเราก็ดี รูปเขาก็ดี รูปวัตถุธาตุก็ดี ตัดกันเสียที เรื่องการเกิดเป็นมนุษย์ เป็นเทวดา เป็นพรหมเลิกกัน เราไม่ต้องการมันต่อไป เพราะว่ามันเป็นของไม่ดี เราไปนิพพานกันดีกว่า

หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(ฤๅษี) วัดท่าซุง


ที่มา : หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(ฤๅษี) วัดท่าซุง

DT018221

jiratkwin

 เปิดอ่านหน้านี้  1751 


  แสดงความคิดเห็น


Go to top

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย