อานาปานสติ หลวงพ่อฤษีลิงดำ

 DhammathaiTeam  

ดู vdo - อานาปานสติ หลวงพ่อฤษีลิงดำ


อานาปานสติ -- หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ

หลวงพ่อฤาษีแสดงธรรมเมื่อเข้าพรรษา 2521 การเจริญพระกรรมฐานอานาปานสติ ร่วมกับพุทธานุสติ ตั้งกายตรง ดำรงสติให้มั่น กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออก

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=rz6s6fN5O1g

4,872


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย