ตรวจรักษา วินิจฉัยโรค จ่ายยา นวดรักษา กับแพทย์แผนตะวันออกฟรี ณ บ้านอารีย์
 นานา   17 ม.ค. 2555

มูลนิธิบ้านอารีย์ ร่วมกับคณะแพทย์ตะวันออก
มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการ
“พบแผนตะวันออก ครั้งที่ 5”
----------------------------------------------------
ในวันอาทิตย์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐-๑๔.๐๐ น.
เชิญรับการ บริการวัดความดัน ตรวจวินิจฉัย จ่ายยา
นวดรักษาด้วยหลักการแพทย์แผนไทย โดยไม่คิดค่ายาและค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น
เชิญชวนควรทราบ:
๑.เนื่องจากการตรวจรักษา หรืออาจมีการนวด แต่ละท่านต้องใช้เวลา
โปรดโทรลงทะเบียนชื่อล่วงหน้า สำหรับหมายเลขลำดับ การเข้าตรวจรักษา มารับหน้าห้องตรวจในวันงาน (มาก่อนได้ตรวจก่อน)
ลงชื่อได้ที่ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ห้องสมุดธรรมะบ้านอารีย์
โทร. ๐๒ ๒๗๙ ๗๘๓๘ และ ๐๒ ๖๑๙ ๗๔๗๔ หรือหน้าเฟซนี้
๒.การแต่งกาย สำหรับท่านที่คิดว่าต้องได้รับการรักษาด้วยการนวด โปรดแต่งกายให้สะดวกในการนวดรักษา
มูลนิธิบ้านอารีย์ ขอขอบคุณอาจารย์และน้องๆนักศึกษา ปี ๔ คณะแพทย์แผนตะวันออก มา ณ โอกาสนี้DT010459

โดย : นานา

วันที่ลงประกาศ : 17 ม.ค. 2555
ที่อยู่ : กรุงเทพ
โทร. :

 เปิดอ่านหน้านี้  2377 

บอกบุญ-ประชาสัมพันธ์ธรรมะ  แสดงความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย