ขอเชิญร่วมบุญสร้างซุ้มและกำแพงวัด ณ วัดสะแก จ.พระนครศรีอยุธยา

 socoman  

สร้างซุ้มและกำแพงวัด
ขอเชิญร่วมบุญสร้างซุ้มและกำแพงวัด ณ วัดสะแก จ.พระนครศรีอยุธยา สถานที่นี้ในอนาคตจะเป็นที่พักสำหรับญาติโยม มาปฏิบัติธรรมที่วัดสะแก
🚩สามารถร่วมบุญได้ที่
🔹ธ.ไทยพาณิชย์
🔹เลขที่บัญชี 575-461-4321
🔹ชื่อบัญชี วัดสะแก
🌿อานิสงส์ทำบุญสร้างกำแพง (กำแพงแก้ว กำแพงบุญ)
มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกคุ้มครองปกป้องปกปักรักษา ให้มีชีวิตและทรัพย์สินที่มั่นคงวัฒนาถาวร แข็งแรง ปราศจากโรคภัยปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง
... 1. เนื่องจากกำแพงคุ้มกันวัด ผู้ที่ทำบุญจะปราศจากอันตรายทั้งปวง ทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็น
... 2. ผู้ที่ทำบุญจะมีทรัพย์สินมั่งมีถาวร ปราศจากโจรขโมย
... 3. มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัย
... 4. ได้ชื่อว่าเป็นผู้ค้ำชูพระพุทธศาสนาให้มั่นคงถาวร ได้ไปสู่สวรรค์
... 5.ย่อมเป็นที่รักของหมู่มนุษย์และเหล่าเทวดาทั้งหลาย https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   

ที่มา : https://www.facebook.com/Kradanbogboon/posts/1861795874020554

4,577


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย